دبیرخانه هیات اجرایی جذب و هسته تحقیق و نظردهی

آقای دکتر فربد عبادی فرد آذر
شماره تلفن88622507
پست سازمانیرئیس دبیرخانه هیات اجرایی جذب و هسته تحقیق و نظر دهی
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۲۶

[ برگشت به فهرست افراد ]