دبیرخانه هیات اجرایی جذب و هسته تحقیق و نظردهی- [اخبار پایگاه]
تاریخ مراجعه حضوری پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال 1394 به هسته تحقیق و نظر دهی دانشگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۶/۱۵ | 

تاریخ مراجعه حضوری پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال 1394 به هسته تحقیق و نظر دهی دانشگاه

دانشکده های پزشکی ،‌پیراپزشکی و موسسه مطالعات تاریخ پزشکی : شنبه 94/06/28
دانشکده های توانبخشی ،‌بهداشتی و علوم رفتاری  و سلامت روان : یکشنبه مورخ 94/06/29
دانسکده های مدیریت ،‌فناوریهای نوین و پرستاری و مامایی : دوشنبه مورخ 94/06/30

 

دبیرخانه اجرائی جذب و هسته تحقیق و نظردهی

نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه هیات اجرایی جذب و هسته تحقیق و نظردهی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=159.30159.18731.fa
برگشت به اصل مطلب