دبیرخانه هیات اجرایی جذب و هسته تحقیق و نظردهی- [اخبار پایگاه]
قابل توجه پذیرفته شدگان دستیاری فوق تخصص سال 1395

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۴/۲۶ | 
تاریخ مراجعه حضوری پذیرفته شدگان دستیاری فوق تخصص سال 1395
به هسته تحقیق و نظردهی دانشگاه
دوشنبه 11/5/1395 لغایت 13/5/1395


نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه هیات اجرایی جذب و هسته تحقیق و نظردهی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=159.30159.29083.fa
برگشت به اصل مطلب