دبیرخانه هیات اجرایی جذب و هسته تحقیق و نظردهی- [اخبار پایگاه]
مراجعه حضوری پذیرفته شدگان دستیاری تخصصی 95

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۶/۲۹ | 

تاریخ مراجعه حضوری  پذیرفته شدگان دستیاری تخصص سال 1395به هسته تحقیق و نظردهی دانشگاه علوم پزشکی ایران روز های سه شنبه 1395/7/6 و چهارشنبه 1395/7/7 می باشد.

نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه هیات اجرایی جذب و هسته تحقیق و نظردهی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=159.30159.31104.fa
برگشت به اصل مطلب