دبیرخانه هیات اجرایی جذب و هسته تحقیق و نظردهی- [اخبار پایگاه]
تاریخ مراجعه حضوری پذیرفته شدگان مقطع دکتری تخصصی (Ph.D)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۷/۱۷ | 
تاریخ مراجعه حضوری پذیرفته شدگان دکتری تخصصی سال 1395 به هسته تحقیق و نظردهی دانشگاه علوم پزشکی ایران شنبه مورخ 24/7/1395 می باشد.
نشانی مطلب در وبگاه دبیرخانه هیات اجرایی جذب و هسته تحقیق و نظردهی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=159.30159.31773.fa
برگشت به اصل مطلب